facebook
Strategie zarządzania ryzykiem walutowym - 1 dzień - 1 osoba
297,00 pln 97,00 pln

 

 Serdecznie zapraszamy na dwudniowe szkolenie pt. „Strategie zarządzania ryzykiem walutowym” prowadzone przez eksperta rynku walutowego, Głównego Ekonomistę Firmy DMK, Pana Jacka Maliszewskiego, autora książki "Zarządzanie Ryzykiem Kursu Walutowego - Poradnik Praktyczny". Pan Jacek pokaże same praktyczne z życia wzięte przykłady działań z ostatnich 15 lat. Mało teorii, dużo praktyki. Pokaże swoje metody od "kuchni". Sporo opowie na temat bieżącej sytuacji na rynku EUR/PLN, EUR/USD oraz USD/PLN.

 

Ile trwa szkolenie?

 

\
Program szkolenia został podzielony na dwa dni. Program pierwszego dnia jest kierowany dla początkujących, natomiast drugi dzień dla zaawansowanych. Uczestnicy mogą wziąć udział w obydwu dniach szkoleniowych lub w jednym wybranym dniu. Szkolenie odbywa się w godzinach 9:00 - 16:00.

 

  Dla kogo jest szkolenie?

 

Szkolenie jest adresowane dla wszystkich przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność eksportową, importową lub posługują się zagranicznymi walutami w obrotach handlowych. Wiedz a i przykłady praktyczne przekazane podczas dwudniowego seminarium, pozwolą lepiej wykorzystać możliwości zabezpieczenia się przed ryzykiem walutowym i efektywniej działać w otoczeniu międzynarodowym.

 

Dlaczego warto?

 


• dowiesz się, jak skutecznie poradzić sobie z kwestią ryzyka walutowego,
   bez narażania się na niepotrzebne spekulacje,


• poznasz praktyczne przykłady jak zabezpieczać się przed ryzykiem walutowym
   i efektywniej działać w otoczeniu międzynarodowym,


• poznasz zaawansowaną gamę narzędzi oraz metody zarządzania ryzykiem walutowym.


Dzięki szkoleniu będziecie Państwo wiedzieli kiedy kupić, kiedy sprzedać walutę? Coś co wydaje się być trudne, staje się łatwe, jeśli wiemy jakimi narzędziami matematycznymi i statystycznymi należy się wspomóc przy podejmowaniu decyzji o wyborze momentu wymiany waluty.

 

 

  Zakres szkolenia

 

 

-  wstęp do analizy technicznej wykresów - zastosowanie prostego w interpretacji wskaźnika o nazwie STOCHASTIC. Wskaźnik ten daje sygnały kupna (dla importerów) oraz sprzedaży (dla eksporterów).

-  zestawienie efektywności przeprowadzanych transakcji wymiany waluty z ostatnich 10 lat - w zgodzie z płynącymi sygnałami analizy technicznej.

- ostrzeżenie przed toksycznymi instrumentami finansowymi, które ponownie są dystrybuowane przez polskie banki i kierowane do importerów i eksporterów.

 

 


 

 

Program szkolenia

 


Dzień I  || tematy podstawowe || 9:00 - 16:00


 1. Czynniki wpływające na zmiany kursów walut (Złotego, Euro, Dolara, innych walut):

a) czynniki makroekonomiczne

b) czynniki związane z rynkiem stóp procentowych (Teoria Parytetu Stóp   Procentowych),

c) czynniki związane z analizą techniczną wykresów

d) czynniki związane z cyklami i sezonowością

 2) Przegląd prognoz sporządzonych przez czołowe instytucje finansowe na świecie - jak czytać takie prognozy, jakie wnioski z nich wyciągać, jak wykorzystywać te informacje do własnych celów. Prognozy dotyczące oczekiwanych w przyszłości poziomów notowań EUR/USD, EUR/PLN oraz USD/PLN.

3) Co to jest forward walutowy i jak z niego korzystać?

4) Co to jest opcja walutowa? Kto jest nabywcą opcji a kto wystawcą?

5) Zabezpieczenie krótkoterminowego ryzyka kursowego z użyciem forwardu

6) Zezpieczenie ryzyka średnioterminowego oraz długoterminowego z użyciem opcji walutowej

7) Ryzyko księgowe, a ryzyko kasowe - różne podejścia do zarządzania ryzykiem kursowym. Praktyczne przykłady z życia polskich importerów i eksporterów wzięte. Najczęstsze błędy jakie są popełniane w tych procesach.

8) Lokaty dwuwalutowe - optymalne zarządzanie płynnością gotówkową.

 

Dzień II || tematy średnio i wysoce zaawansowane || 9:00 - 16:00

 

1) Analiza techniczna wykresów kursów walut - jako narzędzie pomocne przy podejmowaniu decyzji o kupnie, sprzedaży walut.

a) Wskaźnik MACD - służący do określenia kierunku trendu

b) Wskaźnik "oscylator stochastyczny" - służący do wskazania momentu zawarcia transakcji

c) Połączenie MACD i oscylatora - jako narzędzia służące do otwierania pozycji walutowej oraz do zmykania pozycji walutowej

d) Kiedy zawrzeć transakcję zabezpieczającą, a kiedy spekulacyjną w świetle sygnałów płynących z wykresów

 2) Strategia dzienna i tygodniowa 0 metoda oparta na zmiennośc implikowaną zawartą w cenach opcji notowanych na rynku międzybankowym.

3) Rodzaje zleceń na zakup/sprzedaż - pomocne w zarządzaniu ryzykiem kursowym:

a) zlecenie po cenie rynkowej (PCR)

b) zlecenie LIMIT (lub ORDER)

c) zlecenie STOP

d) zlecenie OCO (One Cancel Other)

e) zlecenie trailing stop

4) Przegląd instrumentów rynku terminowego służących do zarządzania ryzykiem kursowym:

a) zwykły forward z dostawą waluty lub bez dostawy waluty (NDF)

b) forward ubezpieczony opcją PUT lub CALL out the money

c) forward syntetyczny ubezpieczony opcją out the money

d) nabyta opcja głęboko w pieniądzu z zapłatą premii z dołu (Deep in the Money)

e) opcje na opcje - najbezpieczniejsza forma zarządzania ryzykiem

f) inne złożone strategie opcyjne (korytarz, korytarz z daszkiem, itp).

g) opcje azjatyckie na kurs średni oraz na średni STRIKE - zalety ich stosowania

5. Przegląd instrumentów "toksycznych" - będących przyczyną problemów polskich przedsiębiorców w latach 2008-2009.

a) opcje barierowe z wyłącznikami

b) opcje barierowe z włącznikami

6. Zarządzanie ryzykiem otwartych pozycji walutowych netto oraz brutto - metody, przykłady, plusy i minusy tych metod.

7. Przykłady transakcji inwestycyjnych/spekulacyjnych wkomponowanych w pozycję walutową importera i eksportera.

8. Spread krzyżowy na USD/PLN oraz EUR/PLN z wykorzystaniem opcji.

 

 

Prowadzący

 

 

 

 

 Lokalizacja

 

Kraków (Ruczaj) ul. Podole 60

Budynek Małopolskiego Parku Technologii Informacyjnych MPTI

Dla uczestników jest dostępny bezpłatny parking.

Jednak rano jest na nim dość tłoczno. Prosimy o odpowiednio wcześniejsze przybycie.

 

 

    

 

     

 

 

 PAMIĘTAJ!


"Strategie zarządzania ryzykiem walutowym"
odbędą się 26-27.01.2017 w Krakowie.
Pozostało Ci tylko zadecydować, czy weżmiesz udział
w szkoleniu przez jeden czy dwa dni.
Uwaga! Liczba miejsc jest ograniczona.
O udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń.