facebook

ARTYKUŁY

Dodano: 2017-04-12 09:06

TEORIA FAL ELLIOTTA - FALE IMPULSU

Przedstawiamy podstawowe założenia dotyczące impulsu, czyli podstawowej struktury na której bazuje teoria fal.

W poprzednich artukułach przedstawiliśmy historię powstania teorii fal. Czy jest ona jednak użyteczna, według nas TAK. Aby tak jednak było należy ja dokładnie poznać.

Dlatego w tej części prezentujemy podstawowe założenia dotyczące impulsu.

Fale impulsu to podstawa struktura, które pomaga rozwijać się kursowi w określonym kierunku (wzrost lub spadek). Oto proste cechy, które wyróżniają je spośród struktur widzianych na wykresach:

- fale impulsu mają na ogół prostą strukturę i łatwo je rozpoznać, zbudowane są bowiem z 5 fal,
- przeważnie fala numer 3 bywa najdłuższą i nigdy nie jest falą najkrótszą,
- fale impulsu dzielą się na impulsy i ukośne trójkąty,


Impuls  - podstawowe cechy

1. Impuls składa się z 5 fal. Fale zgodne z trendem głównym są oznaczone cyframi nieparzystymi: 1,3,5. Fale 2 i 4 to fale korekcyjne występujące w impulsie, mają kierunek przeciwny do fal 1,3,5.
2. Fala 2 nie schodzi poniżej fali 1.
3. Fala numer 4 nie wkracza w obszar fali numer 1Fale wydłużone 

1. Jedna z fal impulsu jest często wydłużona.
2. Większość fal impulsu zawiera wydłużenia w jednej i tylko w jednej ze swoich trzech podfal impulsu;
3. Czasami podfale fali wydłużonej cechuje niemal ta sama amplituda i czas trwania, co pozostałe cztery fale impulsu większego i wtedy cały ruch obejmuje zamiast normalnej „piątki” dziewięć fal podobnych rozmiarów;
4. Szczegółny przypadek występuje wówczas jeżeli mamy do czynienia z sytuacją z punktu poprzedniego, to trudno jest stwierdzić, która fala jest wydłużona. Nie jest to jednak istotne, gdyż 9-tka i 5-tka mają to same znaczenie. Po 9-ciu falach o tej samej amplitudzie i czasie trwania następuje koniec całego impulsu;
5. Wystąpienie wydłużenia w jednej z podfal impulsu stanowi wskazówkę, że dwie pozostałe fale będą podobnej długości;
6. Jeżeli wydłuża się fala numer 3, to fala numer 5 będzie miała prostą strukturę przypominającą falę numer 1;
7. Na rynkach akcji wydłużeniu ulega najczęściej fala numer 3;
8. W ramach fal wydłużonych mogą powstawać kolejne wydłużenia, jednak są to sytuacje dość rzadkie i zdarzają się przede wszystkim na rynkach towarowych, a dotyczą głównie fal numer 3;

 Fala załamana

1. Skrócenie fali numer 5 ma miejsce, gdy ta nie wykracza poza falę numer 3;
2. Skrócenie fali numer 5 można zweryfikować sprawdzając, czy fala numer 5 rozwinęła się w pięć podfal.
3. Skrócenie fali stanowi ostrzeżenie przed słabością rynku lub jego siłą; 

II. Ukośne trójkąty (kliny) 

1. Ukośne trójkąty występują zamiast fal impulsu w określonych miejscach struktury falowej;
2. W trójkątach ukośnych żadna fala kontrakcji nie znosi poprzedniej fali akcji, a trzecia fala nigdy nie jest najkrótsza
3. Trójkąty ukośne to jedyne formacje 5-cio falowe zgodne z kierunkiem głównego trendu, w których fala numer 4 niemal zawsze wkracza w obszar fali numer 1;
4. W rzadkich przypadkach trójkąt taki może skończyć się falą skróconą;
5. Trójkąt ukośny to szczególny typ fali, który pojawia się przede wszystkim, jako fala numer 5, a dzieje się tak, gdy poprzedzający go ruch posunął się „zbyt szybko i zbyt daleko”;
6. Bardzo nielicznie trójkąty ukośne pojawiają się w fali C należącej do formacji A-B-C;
7. W podwójnych lub potrójnych trójkątach występują dopiero jako ostatnia fala C;
8. We wszystkich wypadkach powstają one jako zakończenie większych formacji wskazując na wyczerpywanie się siły trendu wyższego stopnia;
9. Piąte fale ukośnych trójkątów często kończą się przerwaniem linii trendu łączącej punkty końcowe fali numer 1 i 3;
10. Wolumen ma tendencję do zmniejszania się w trakcie powstawania formacji, jednak w trakcie przebicia linii trendu towarzyszy temu stosunkowo duży wolumen;

W kolejnym artukule przedstawimy Wam, drugi rodzaj fal tj. FALE KOREKTY. Zapraszamy już dziś. 

 

Dla tych których zainteresował ten temat i szerzej oraz bardziej szczegółowo chcieli by poznać teorię fal, oraz poznać praktyczne aspekty jej zastosowania proponujemy nasz kurs video, podczas którego poznasz 3 z 4 elementów na ktorych bazuje nasza strategia inwestycyjna:

- STRATEGIE SUKCESU: ETAP I - Identyfikowanie Trendu,

- STRATEGIE SUKCESU: ETAP II - Formacje Impulsu i Korekty,

- STRATEGIE SUKCESU: ETAP III - Ceny Docelowe dla Impulsu i Korekty,

 POLECAMY !!!

comments powered by Disqus