facebook

ARTYKUŁY

Dodano: 2017-04-04 14:29

NA CZYM POLEGA TEORIA FAL ELLIOTTA?

 


O tym jak powstała Teoria Fall, na bazie której do teraz opieramy nasze inwestowanie, pisalismy w artykule z 23.03.2017, który możecie przeczytać tutaj:

JAK POWSTAŁA TEORIA FAL ELLIOTTA ?

Dzisiaj, w ramach kontynuacji chcemy Wam przyblizyć po krótce na czym ona polega.

Teoria fal Elliotta jest szczegółowym opisem zachowań zbiorowości ludzkich. Pokazuje, w jaki sposób nastroje zbiorowości przechodzą od pesymizmu do optymizmu w naturalnej sekwencji, tworząc szczegółowe i mierzalne struktury.

Zasady teorii fal Elliotta najłatwiej zaobserwować na rynkach finansowych, gdzie zmieniające się nastroje inwestora są rejestrowane w formie ruchów cen.

Jeżeli zidentyfikuje się powtarzające się formacje cenowe i stwierdzi, gdzie znajdujemy się w tych powtarzających się wzorach, to można przewidzieć, dokąd zmierza rynek.

Teoria fal Elliotta została nazwana na cześć swojego twórcy: Ralpha Nelsona Elliotta.

Metoda fal Elliotta mierzy nastroje inwestora, które są prawdziwą siłą napędową kryjącą się za rynkiem akcji. Optymizm sprawia, że uczestnicy rynku inwestują więcej.

Dwa spostrzeżenia pomogą ci to zrozumieć. Po pierwsze, przez setki lat inwestorzy zauważyli, że wydarzenia zewnętrzne nie zawsze mają taki sam wpływ na notowania na giełdzie.

Ta sama wiadomość dzisiaj wydaje się ciągnąć rynek do góry, a jutro może sprawić, że notowania poszybują w dół. Jedynym logicznym wnioskiem jest, że rynek nie odzwierciedla zewnętrznych wydarzeń. Po drugie, analizując historyczne wykresy, można zauważyć, że struktura rynku jest falowa.

Korzystanie z metody fal Elliota jest zadaniem z prawdopodobieństwa.

„Elliottowiec” jest osobą, która umie zidentyfikować strukturę rynku i przewidzieć najbardziej prawdopodobny kolejny ruch, na podstawie obecnej pozycji w tej strukturze.

Znając strukturę fali można przewidzieć, co może się stać na rynku za chwilę lub (co czasem jest najważniejsze) co się nie stanie. Korzystając z metody fal Elliotta można zidentyfikować najbardziej prawdopodobny scenariusz obciążony najmniejszym ryzykiem.

Właśnie na budowaniu takich scenariuszy bazujemy analizując od wielu lat globalne rynki i inwestując na nich.

Teoria Fal Elliotta to bowiem jeden z 4 elemantów naszej strategii, którą poznało już wielu uczestników Globalnego Systemu Inwestowania

A już w kolejnym artykule dowiecie się w jaki sposób stosować Teorie Fal. Zapraszamy!


Artykuł pochodzi z największego na świecie serwisu analizy technicznej został udostępniony dzięki współpracy Elliott Wave International & Infoinwestor.pl.

comments powered by Disqus