facebook

ARTYKUŁY

Dodano: 2016-11-24 13:15

CZ.1 Zmiana tej ustawy może uwolnić ogromny popyt na złoto.

Witaj,
Już za 1,5 miesiąca na rynek handlu złotem może wejść ponad 1,6 mld nowych kupców. Plotka? Nie wierzysz… Koniecznie przeczytaj poniższy artykuł.

Pozdrawiam
Piotr Głowacki
Zmiana tej ustawy może uwolnić ogromny popyt na złoto.

Już wkrótce możemy spodziewać się zupełnie nowego popytu na złoto, którego fala może pochodzić z niespodziewanego źródła: długo oczekiwanej interpretacji prawa szariatu, które pozwoliłoby na inwestowanie w złoto muzułmanom, których liczbę szacuje się na 1,6 miliarda.

Prawo szariatu, które określa osobiste jak i finansowe życie muzułmanów, ma swoje źródło w Koranie. Przez wieki prawo to ewoluowało pod okiem uczonych islamskich, w kierunku stopniowego uwzględniania w nim zmieniających się na świecie instrumentów finansowych.

Zgodnie z prawem szariatu, płacenie czy tez zarabianie na odsetkach jest postrzegane jako niebezpieczne i zabronione. Inwestowanie w akcje jest dopuszczalne, o ile podstawowa działalność danej spółki nie jest związana z działaniami ocenianymi przez islam jako nieetyczne (takie jak np. sprzedaż alkoholu czy tytoniu).

Posiadanie inwestycji w złoto jest sprawą kontrowersyjną, ze względu na różne interpretacje prawa szariatu. Aby wyjaśnić tę kwestię, World Gold Council (WGC) i Accounting and Auditing Organisation for Islamic Financial Institutions (AAOIFI), które stanowią normy szariatu, są w trakcie opracowywania nowych standardów inwestowania w złoto, które będą zgodne z prawem szariatu.

Publiczne przesłuchania w sprawie propozycji zmian odbędą się jeszcze w tym roku w Maroku i Dubaju. Zgodnie z prawem szariatu, złoto jest uważane za "element Ribawi." Element Ribawi może być wymieniany jedynie przez wagę a fizyczne przekazanie towarów musi nastąpić natychmiast. Oznacza to, że przedmioty te nie mogą być przedmiotem obrotu spekulacyjnego zakładającego przyszłą, nie znaną obecnie wartość. Istnieje sześć przedmiotów Ribawi – są to złoto, srebro, sól, jęczmień, pszenica i daktyle.

W rezultacie, zgodnie z prawem szariatu Muzułmanie mogą posiadać złoto - na przykład w postaci biżuterii. Ale nie ma zgody na to by złoto mogło być przedmiotem obrotu jako towar - lub było używane jako waluta. 

Nie ma jasnej polityki co do inwestowania w spółki, powiązane ze zlotem, lub które posiadają złoto jako zasób (jak ETF lub inne tego typu instrumenty). Kontrakty futures na złoto są również zabronione, ponieważ nie wiążą się z natychmiastowym przemieszczeniem towaru.

Obejrzy Video, aby zobaczyć co się stanie, gdy Islam zacznie handlować na Złocie.
Pokrewnym aspektem prawa szariatu jest zakaz naliczania odsetek. Szariat zabrania płacenia lub ustalania stóp procentowych oraz opłat z tytułu pożyczek. Aby obejść ten problem, obligacje Sukuk - obligacje szariatu generują zyski dla inwestorów bez naruszania prawa islamskiego – zapewniając udział w przychodach od środków trwałych.

Propozycja opracowywana przez WGC i AAOIFI stwierdza, że inwestycje w złoto muszą mieć fizyczne poparcie w złocie a kruszec ten w formie futures, który zazwyczaj nie jest poparty fizycznym złotem, nie jest zgodny. 

Jednak nowy projekt standardu złota przedstawia kilka nowych zatwierdzonych zastosowań dla złota, w tym rachunków inwestycyjnych, umów dotyczących instrumentów pochodnych, obligacji islamskich i ETF-ów. 
Zmiany te spowodują, że powstanie więcej produktów zgodnych z prawem szariatu, które staną się dostępne dla muzułmańskich inwestorów. 

Taki dodatkowy popyt ludności muzułmańskiej, jaki zapewne wyniknie z ostatecznej interpretacji prawa szariatu, będzie mieć duży wpływ na globalny popyt złota.
Według World Gold Council, nowy standard złota szariatu może spowodować powstanie dodatkowego popytu rzędu "setek ton" pochodzącego od inwestorów islamskich.

Oprócz znacznego krótkoterminowego wpływu na popyt na złoto wynikającego z pojawienia się nowego zapotrzebowania ze strony muzułmańskich inwestorów - zmiany te mogą spowodować również wzrost wartości punktu odniesienia dla złota.

Łączny światowy popyt złota w pierwszym kwartale 2016 roku wyniósł około 1290 ton. Był to wzrost o około 180 ton, czyli o 16 procent w porównaniu z czwartym kwartałem 2015. Nie jest przypadkiem, że cena złota wzrosła o 17 procent w pierwszym kwartale tego roku uzyskując największy kwartalny zysk od 1986 roku.

Wkrótce nowy pokaźny segment muzułmanów na całym świecie, którzy do tej pory nie mogli kupować złota jako inwestycja może wejść na ten rynek. Jeśli złoty standard szariatu wejdzie w życie jeszcze w tym roku - co wydaje się prawdopodobne - obecny rajd na złocie może być dopiero początek czegoś naprawdę ogromnego...

Czego? Wyjaśnienie znajdziesz w tym video >
P.S.
Oto link do materiału źródłowego > 
Patryku, dziękujemy za pomoc w tłumaczeniu.
Druga część artykułu pod linkiem: TUTAJ

comments powered by Disqus