facebook

ARTYKUŁY

Dodano: 2017-02-01 10:11

6 kosztowych błędów w tradingu

Błąd 5. Zbyt duże skomplikowanie zasad inwestycyjnych.

Skomplikowanie zasad inwestycyjnych.

Skuteczni traderzy mają zwykle dość prosty plan inwestycyjny w oparciu o kilka kluczowych zasad i zaledwie jedną lub dwie strategie zawierania transakcji. 

Traderzy, którzy nie odnoszą sukcesów na rynku czyli zwyczajnie mówiąc tracą pieniądze, mają zwykle zbyt skomplikowany plan transakcyjny (jeśli w ogóle go wypracowali). Skuteczne podejście do tradingu można osiągnąć poprzez prosty i zrozumiały plan inwestycyjny, gdzie momenty zawarcia transakcji i zamknięcia powinny być zrozumiane i logicznie poukładane w system. Tradingu oparty o zbyt skomplikowane zasady jest jedną z przyczyn nieosiągnięcia sukcesu w grze rynkowej – ten element został opisany w punkcie 4 kosztownych błędów w tradingu.

Sam Robert przyznaje, że przeszedł długą drogę budując swój plan inwestycyjny, od złożonego do prostego, który zapewnił mu największy sukces inwestycyjny, ale i uczynił z niego znanego na całym świecie tradera i mentora. Swoją przygodę z rynkami rozpoczynał od żmudnych studiów dzieł Ganna i Elliotta. Potem przekładał wiedzę na budowanie planu inwestycyjnego. Okazało się, że implementacja wszystkich zasad pociągała za sobą zbyt dużą ilość danych do interpretacji zachowań ceny na wykresach. A tym samym utrudniała podejmowanie decyzji inwestycyjnych.

W ciągu lat plan inwestycyjny był modyfikowany do postaci, który znany jest dzisiaj. Praktyka udowodniła, że skuteczność inwestycyjna nie musi być oparta na dużej ilości zależności. Obecnie Robert korzysta z podstawowych elementów, które tworzą całość – plan inwestycyjny. Określenie 4 składkowych: Momentum, Struktury, Ceny oraz Czasu pozwala w krótkim czasie odpowiedzieć na pytanie czy rynek (instrument) jest w odpowiednim miejscu do zawarcia transakcji o wysokim prawdopodobieństwie sukcesu przy minimalnej ekspozycji kapitału rozumianej jako ryzyko inwestycyjne.

Skuteczny trading nie jest łatwy, ale plan inwestycyjny powinien być prosty.

Nikt nie napisze, że osiąganie sukcesu na rynkach jest łatwe (chociaż ostatnie reklamy firm brokerskich kuszą inwestorów ofertą osiągania szybkich zysków – wiedz, że to nie jest proste). Jednak zrozumieć należy, że plan inwestycyjny powinien być nieskomplikowany. Ponieważ traderzy, którzy odnoszą sukcesy nie podejmują decyzji w oparciu o złożony proces decyzyjny czy otworzyć pozycję, czy nie. Decyzja powinna być podjęta przy pomocy minimalnego zakresu informacji, obiektywnego dla inwestora tak aby szybko mógł podjąć decyzję – otwarcia pozycji, zamknięcia pozycji lub pozostania poza rynkiem gdy nie ma dogodnych warunków zgodnie z ustalonymi zasadami.

W każdym programie do analizy technicznej jest mnóstwo wskaźników, oscylatorów. Wszystko to tworzy narzędzia, które mają za zadanie ułatwić handel.  Warto dodać, że w większości ich budowa oparta jest o te same lub podobne zależności ceny. W tym momencie warto przyjrzeć się działaniu wskaźników momentóm takich jak MACD, Stochastic czy RSI i zobaczyć jakie są ich wskazania jeżeli przyjmie się ten sam czas badawczy. Wyniki są podobne i dają te same sygnały (czasami oddalone od siebie o 2-3 słupki). Dlatego wybór jednego z nich do planu inwestycyjnego jest optymalny i wystarczający aby próbować zbudować swój system gry. Użycie więcej niż 3-4 składowych elementów planu utrudnia podjęcie obiektywnych i szybkich decyzji.

Jak natychmiast zmienić zasady i wyeliminować ten błąd?

Dobrym rozwiązaniem jest prowadzenie dziennika transakcji, gdzie są wpisywane wszystkie transakcje. Opis dotyczy wszystkich elementów dlaczego została zawarta transakcji, dlaczego została zamknięta oraz wyniku. Kolejny kosztowny błąd to właśnie unikanie zapisywania swoich inwestycji ponieważ nie pozwala to na analizowanie popełnianych błędów i konsekwencji – co głównie stało się z transakcją. Skuteczny trader prowadzi dziennik transakcji aby móc w każdej chwili powrócić do decyzji inwestycyjnych zawartych w przeszłości, eliminować błędy w przyszłości.

Prosta analiza wszystkich transakcji z ostatnich 30 dni zwykle pozwala na znalezienie elementów, które komplikują plan inwestycyjny. Zbędne informacje, które utrudniają handel powinny być wyeliminowane. Tak aby ponownie strategia oparta była o proste składowe, które pozwalają podejmować decyzje szybko i obiektywnie. Jeśli przeanalizujesz swoje błędy i wyeliminujesz je z procesu podejmowania decyzji inwestycyjnych, trading stanie się bardziej skuteczny.

ZAPAMIETAJ:

Wszyscy inwestorzy powinni przejść przez proces weryfikacji decyzji inwestycyjych, co najmniej raz na kwartał, dla wszystkich swoich transakcji.

 Analizy Indeksów i Kontraktów oraz Analizy Par Walutowych oparte są o założenia planu inwestycyjnego Roberta Minera, na które składają się cztery składowe: Momentum w dwóch ramach czasowych, Struktura falowa w oparciu o impuls lub korektę, Ceny Docelowe dla impulsu i korekty oraz Czas.

 


 

Błąd 6. Brak odpoczynku od inwestowaniaCzytaj tutaj >>

 

comments powered by Disqus